Trends in recruitment

Ieder jaar brengt LinkedIn een rapport uit met de Recruiting Trends van het komende jaar. Ruim 4000 ‘decisionmakers’ binnen HR en recruitmentafdelingen delen hun visie. Daaruit maakt LinkedIn de trends op. In deze blog delen wij de belangrijkste drie.

Top 3

  • 45% vindt kwaliteit van nieuwe medewerkers de belangrijkste graadmeter om de prestaties van de eigen Recruitmentafdelingen te beoordelen.
  • 54% zegt dat de employer brand de hoogste prioriteit heeft.
  • 26% geeft het komende jaar prioriteit aan behoud van medewerkers.

Beoordelen prestaties Recruitment afdeling
Vorig jaar bleek nog uit hetzelfde onderzoek dat 60% van de decisionmakers de kwaliteit van medewerkers als belangrijkste graadmeter neerzet. Een fixe daling als je het ons vraagt. Maar opvallend is ook dat slechts 24% van de decisionmakers vindt dat hun organisatie een effectieve manier heeft om de kwaliteit van nieuwe medewerkers te meten. Dit kan een verklaring zijn, maar het blijft een bedenkelijke ontwikkeling. We zien namelijk ook dat er meer waarde gehecht wordt aan de tijdspanne die nodig is om de vacature in te vullen. Vond eerst 19% dat belangrijk, is nu 24% die mening toegedaan. Het is wat ons betreft een korte termijngedachte die niet de boventoon moet voeren.

Employer brand
Het werkgeversmerk heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad. Toch wijst onderzoek uit dat het uitdragen van het merk helpt bij het aantrekken van talent. De decisionmakers erkennen het grote belang. Uit het onderzoek blijkt dat de recruitmentafdelingen nog onvoldoende steun krijgen vanuit het bedrijf en meer kunnen samenwerken met andere afdelingen. Zorg daarom dat zowel de top als ook marketing & communicatie met jou als recruiter op een lijn zit. Een kort lijntje tussen de afdelingen, zorgt voor een sterker merk.

Behouden talent
Als het toptalent zich aan je bindt, is het zaak om het te behouden. De meeste decisionmakers zijn hier ook sterk op gefocust. Verontrustend is echter dat slechts 11% van hen de doorstroom van interne kandidaten als prioriteit zien. Dat is iets wat echt moet gaan veranderen. Door de interne doorstroming beter in te regelen, hoef je niet alles extern te zoeken. Het trekt ook nieuw talent aan, omdat kandidaten weten dat je als organisatie met hen wilt bouwen aan een toekomst.

Wil je meer weten over hoe wij inspelen op de trends in recruitment? Bel Charles op +316 4169 2054

Bekijk alle blogs